Эрхэм зорилго, санхүүжүүлэх арга хэмжээ

Эрхэм зорилго

Монгол Улсын уур амьсгалын талаар баримталж буй бодлого, нэгдэн орсон холбогдох Олон Улсын гэрээ хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангаж, шинжлэх ухааны мэдлэг, ололтод үндэслэн улс орны хэмжээнд , олон улсын хэмжээнд болон олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд идэвхтэй ажиллаж Монгол улсад тогтвортой хөгжлийг цогцлуулахад хувь нэмэр оруулах явдал нь тус төвийн эрхэм зорилго юм.

 

Санхүүжүүлэх арга хэмжээ

Төв нь үйл ажиллагаа эрхлэх асуудлаараа хууль тогтоомжид нийцүүлэн гадаад, дотоодын болон олон улсын байгууллага, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагатай хамтран ажиллах, санамж бичиг, гэрээ хэлцэл байгуулах, түүний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төрөл бүрийн хөтөлбөр, үйл ажиллагааг зохион байгуулахад үзүүлсэн ажил, үйлчилгээний орлого нь тус төвийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэр болно.

 

 

Эрхэм зорилго, санхүүжүүлэх арга хэмжээ


Мэдээний архив

Холбоосууд

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ