Тайлан, илтгэлүүд

Үндэсний хөтөлбөр, үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө, мэдээллийн товхимол, тайлангууд"Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилт"

“Парисын Хэлэлцээрийг Хэрэгжүүлэх Үндэсний Хэмжээнд Тодорхойлсон Хувь Нэмрийн Зорилт” бичиг баримтыг 2019 оны 11 дүгээр сард Монгол Улсын Засгийн газар 407 тоот тогтоолоороо баталсан. Энэхүү бичиг баримтыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас эрхлэн боловсруулж хэвлүүлэв.

Intended Nationally Determined Contribution of Mongolia

The development and publication of the “Mongolia’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC) to the 2015 Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)” was supervised by the Climate Change Project Implementing Unit of the Nature Conservation Fund (NCF) under the Ministry of Environment, Green Development and Tourism of Mongolia with financial and technical support from the Global Environmental Facility, United Nations Environment Programme and Global INDC Support Programme implemented by the Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. The official document of Mongolia’s INDC was submitted to the UNFCCC Secretariat on September 24th 2015.

Үндэсний хоёр жил тутмын анхдугаар тайлан - 2017

Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц

Энэхүү номыг Монгол Улс НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцоор хүлээсэн үүргийн дагуу, мөн дотоод болон гадаадын бодлого боловсруулагчид, эрдэмтэн, судлаачид, хандивлагчид, хувийн хэвшлийнхэнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөхцөл байдал, нөөц боломж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, гарч буй өөрчлөлтөд дасан зохицох чиглэлээр хийх ажилд хэрэглэх мэдээллийн чухал эх сурвалж болгох үүднээс Конвенцын хэрэгжилтийн талаарх “Үндэсний хоёр жил тутмын анхдугаар тайлан”-г боловсруулж, Конвенцын Нарийн бичгийн дарга нарын газарт 2017 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр албан ёсоор хүргүүлсэн Англи хэл дээрх хувилбарыг Монгол хэлнээ хөрвүүлж, хэвлэн гаргаж байна.

Mongolia Sustainable Development Vision 2030

By 2030, Mongolia aspires to be amongst leading middle-income countries based on per capita income. It hopes to be a multi-sector stable economy, and a society dominated by middle and upper-middle income classes, which would preserve ecological balance, and have stable and democratic governance.

Mongolia Third National Communication Under UNFCCC

This Mongolia Third National Communication (TNC) has been prepared in accordance with the UNFCCC Guidelines for National Communications for Non-Annex Countries. The development and publication of TNC under the UNFCCC were managed and supervised by the Climate Change Project Implementing Unit of Environment and Climate Fund, Ministry of Environment and Tourism of Mongolia. Copyright 2017, the Ministry of Environment and Tourism, Mongolia

Уур амьсгалын ногоон сангийн танилцуулга

“Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС) нь хөгжиж буй улс орнуудад хүлэмжийн хийн ялгарал бага, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй хөгжлийг цогцлооход шаардлагатай техник, санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлэх замаар дэлхий нийтийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хүчин чармайлтыг дэмжих зорилготойгоор 2010 онд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц (НҮБУАӨСК)-ын хүрээнд байгуулагдсан. УАНС-ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газар нь Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Инчеон хотноо байрладаг.

Тайлан, илтгэлүүд


Мэдээний архив

Холбоосууд

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ