Үйл ажиллагааны чиглэл

Тус төв нь “НҮБУАӨСК-ын хэрэгжилтийн талаарх Үндэсний дөрөвдүгээр тайлан-илтгэл болон Хүлэмжийн хийн ялгарал, шингээлтийн нэмэлт хоёрдугаар тайлан боловсруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх” төсөл, “Уур амсьгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөлтийн процессыг боловсронгуй болгох үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх” төсөл, Уур амьсгалын ногоон сантай уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр ажиллах мэргэжлийн албаны үүрэг болон Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын нарийн бичгийн газрын ажлыг гүйцэтгэж, хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээсэн. Төв нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна.

Үүнд:

 

 • 01

  Чиглэл 1

  НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцын хэрэгжилтийн хүрээнд холбогдох тайлан илтгэлийг бэлдэх

 • 02

  Чиглэл 2

  Уур амьсгалын ногоон сангийн Үндэсний зохицуулагч, нарийн бичгийн газрын үүргийг гүйцэтгэх

 • 03

  Чиглэл 3

  Монгол Улс болон Япон Улсын Засгийн газар хоорондын Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын нарийн бичгийн газрын үүргийг гүйцэтгэх

 • 04

  Чиглэл 4

  Парисын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

 • 05

  Чиглэл 5

  Уур амьсгалын нөхцөл байдал, өөрчлөлтийн чиглэлээр эдийн засаг, нийгмийн салбар дамнасан олон улсын дэмжлэг, санхүүжилт бүхий төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх

 • 06

  Чиглэл 6

  “Уур амьсгалын үндэсний хороо”-нд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх

 • 07

  Чиглэл 7

  Уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр төрөл бүрийн судалгаа хийх, үнэлгээ өгөх, дүгнэлт гаргах

 • 08

  Чиглэл 8

  Мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

 • 09

  Чиглэл 9

  Гадаад, дотоодын болон олон улсын байгууллага, төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагатай хамтран ажиллах

 

 

 

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ