Холбогдох баримт бичгүүд
 Гарчиг Огноо  Татах
Due Diligence Report on Social safeguard of the 28 pilot projects in the project 3 aimags  2023 Татах
Дасан зохицох тэргүүлэх салбарууд  2022 Татах
NAP төсөл танилцуулга 2021  2021 Татах
Уур амьсгалын өөрчлөлт (гарын авлага)  2021 Татах
NAP ҮДЗТ оролцогч талуудын зураглал  2021 Татах
NAP техникийн удидамж  2021 Татах
NAP Хууль эрх зүйн орчин  2021 Татах
УАӨ салбарын нөлөөллийн тойм  2021 Татах
Жендер индекс тооцох аргачлал  2021 Татах
Өртөг өгөөж тооцох аргачлал  2021 Татах

Холбогдох баримт бичгүүд


Мэдээний архив

Холбоосууд

Мэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ