ШАЛГАРСАН ТӨСЛҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээ, мэдээлэл   Зарлал, арга хэмжээ   Мэдээ   Үйл ажиллагаа   Уур амьсгалын ногоон сан   Уур амьсгалын ногоон сантай харилцах үндэсний эрх бүхий байгууллага ба Үндэсний зохицуулагч   Үндэсний эрх бүхий байгууллагатай харьцах гарын авлага, загвар маягтууд
2023-8-9
3095

Азийн хөгжлийн банкны техникийн туслалцааны ”Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох стратеги төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох орон нутгийн иргэдийн байгаль орчин болон байгалийн нөөцийн салбарт дасан зохицох чадавхийг бэхжүүлэх” ТА6859 MON төслийг Архангай, Баянхонгор, Сэлэнгэ аймгуудын зарим сумдыг хамруулан хамтран хэрэгжүүлж байна.  

Энэ хүрээнд 2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр а) Усны нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээ, б) Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, экосистемийг нөхөн сэргээхэд дасан зохиоцох арга хэмжээ, болон в) Эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга хэмжээ сэдвүүдээр жижиг төслийн саналуудыг Азийн хөгжлийн банкны Худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу шалгарсан төслүүд:   

Аймгийн нэр

Шалгаруулалтанд оролцож буй компанийн нэр

Төслийн нэр

Архангай

1.

“Эсэн мэнд амаржихуй”НҮТББ

“Булаг,рашааны эхийг хашиж хамгаалах төсөл”

2.

“Олз мод” ХХК

“Жамганы булгийн эхийг хамгаалах” төсөл

3.

“Мэнд өсөх” НҮТББ

Мод үрслүүлгийн бойжуулалтанд бууцан бордоо ашиглах

4.

“Номин хангай төгөл” ХХК

Бүс нутгийн онцлогт тохирсон модны тарьцын үрсэлгээ,бойжуулалт хийх хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх төсөл

5.

“Ус экологийн орчин” ТББ

Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын усан хангамжийн эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг тодорхойлох”

6.

“Ар Алтан тулга” ЗГБХН

Хадлан бэлчээрийн ургамалд хөнөөл учруулж буй үлийн цагаан оготнотой байгальд халгүй аргаар тэмцэх нь

7.

“Бага мухар” нөхөрлөл

“Эко хорго” төсөл

8.

“Чулуут тул” ТББ

Чулуут тул загас үржүүлгийн төсөл

9.

“Өнгөт өргөө” ХХК

Булгийн эхийг хашиж хамгаалах төсөл

 

10.

“Даацтай хөгжлийн ирээдүй”   ТББ

“Биологийн олон янз байдал болон усны нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа тэргүүн туршлагыг дэлгэрүүлэх” төсөл

Баянхонгор

1.

“Баянхонгор-Хүн үүслийн өлгий”аялал жуулчлалын холбоо

“Их Богд хайрханыг түшиглэн эко аялал жуулчлал хөгжүүлэх” төсөл

2.

Жаран богд бэлчээр ашиглалтын хэсгийн Есөн-Эрдэнэ бүлэг

“Ус чандмань эрдэнэ” төсөл

3.

“Зүүн Богдын Буянт сүрэг” ХХК

“Ундны усны эхийг хамгаалах,элсний нүүдлийг багасгах зорилгоор мод бутлаг ургамал тариалах

4.

“Өнө тэгш дүүрэн”хоршоо

“Мод тариалах хашаажуулах” төсөл

5.

“Байгаль ээжийн ирээдүй” ТББ, “Баян-Задгайн гол” хоршоо

“Баянгийн голын даланг сэргээн засварлах”төсөл

6.

“Загийн унага” ХХК

“Халиут” рашаан усыг хамгаалах,моджуулах

Сэлэнгэ

1.

“Багабуурагчин” ХХК

Хараа голын сав газарт усны хэмнэлттэй технологиор жимсний мод тариалах

2.

“Сэлэнгэ таван хан” ХХК

“Бор толгойн мод бут,жимс үржүүлгийн газар байгуулах” төсөл

3.

“Царамт нөхөрлөл”

“Мод үржүүлгийн газар байгуулах” төсөл

4.

“Лхачимбу” БГБХН

“Ногоон төгөл” төсөл 

5.

“Эко ирээдүй хөгжлийн төв”   НҮТББ

Сүхбаатар сумын нутагт уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл,эрсдлийг бууруулах

6.

“Ерөө баян шугуй”

“Тариалангийн талбайн хөрс хамгаалах ойн зурвас байгуулах” төсөл

7.

“Бугант номин” ХХК

“Ойжуулалт” төсөл

8.

“Буянт буман нарс” ХХК

“Эко аялал жуулчлалыг нутагшуулах” төсөл

Мэдээний архив

ХолбоосуудМэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ