Тээврийн салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах (ХТБ) тогтолцоог хэрэгжүүлэх аргачлалын сургалт

Хурал, семинар
2022-10-26
2652

Тээврийн салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах (ХТБ) тогтолцоог хэрэгжүүлэх аргачлалын сургалтМэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ