УУР АМЬСГАЛЫН НОГООН САНГИЙН УУЛЗАЛТ ХОЙД МАКЕДОН УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА


УУР АМЬСГАЛЫН НОГООН САНГИЙН УУЛЗАЛТ ХОЙД МАКЕДОН УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Мэдээ, мэдээлэл   Арга хэмжээ, хурал чуулган   Мэдээ   Үйл ажиллагаа   Үндсэн төсөл хөтөлбөрүүд   Уур амьсгалын ногоон сангийн хүрээнд хэрэгжиж буй төсөл   Уур амьсгалын ногоон сан   Уур амьсгалын ногоон сантай харилцах үндэсний эрх бүхий байгууллага ба Үндэсний зохицуулагч   Үндэсний эрх бүхий байгууллагатай харьцах гарын авлага, загвар маягтууд   Уур амьсгалын ногоон сангийн хүрээнд итгэмжлэгдсэн байгууллага
2024-3-19

ҮТХН зорилт хэрэгжүүлэх тухайд

5030

УУР АМЬСГАЛЫН НОГООН САНГИЙН УУЛЗАЛТ ХОЙД МАКЕДОН УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

 

Уур Амьсгалын Ногоон Сангийн Зүүн Европ, Төв Азийн бүсийн уулзалт Хойд Македон улсын Скопья хотод 2024 оны 3-р сарын 18-22 зохион байгуулагдаж байна.

 Дээрх уулзалтаар УАНС-ийн 2024-2027 онд хэрэгжүүлэх 2-р циклийн дүрэм журам, санхүүжилтийн механизмын талаар оролцогч улс орнуудад танилцуулж, ҮТХН-ийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хэрхэн улс орнуудтай хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо.

Уулзалтанд УАӨСХАТ-ийн захирал Ж.Чойханд панелистаар оролцож, Монгол улсын уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар оролцогчдод мэдээлэл хийлээ.

 

Мэдээний архив

ХолбоосуудМэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ