“Монгол Улсад Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн процессийг боловсронгуй болгох чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн оролцогч талуудын байр суурийг харгалзах, өргөдөл, гомдол барагдуулах механизм

Мэдээ, мэдээлэл   Арга хэмжээ, хурал чуулган
2022-12-9
3629

“Монгол Улсад Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн процессийг боловсронгуй болгох чадавх бэхжүүлэх” төсөл нь оролцогч талуудын саналыг харгалзан үзэх, хэрэгцээнд нь нийцсэн байх зарчмыг баримтлан хэрэгжиж байна. Төслөөс оролцогч талуудад учирсан байж  болзошгүй аливаа асуудал, сөрөг нөлөөллийн талаар төслийн баг, засгийн газар, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр, хандивлагч талуудын түвшинд хүлээн авч шударга, ил тод байдлаар шийдвэрлэх боломжтой юм.

Аливаа өргөдөл, гомдлыг төслийн баг эсвэл гүйцэтгэгч түншүүдэд (холбогдох засгийн газар) хүргүүлж, тухайн нөхцөл байдалд зохицсон байдлаар түргэн шуурхай үнэлүүлж шийдвэрлүүлэх боломжтой. Гомдлыг НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр болон хандивлагчид шууд мэдүүлэх боломж нээлттэй бөгөөд гомдол гаргагчийн зүгээс нэрээ нууцлах хүсэлт гаргасан тохиолдолд жич харгалзан үзэх болно.

Өргөдөл, гомдол хүлээн авах хаяг:

“Монгол Улсад Үндэсний дасан зохицох төлөвлөлтийн процессийг боловсронгуй болгох чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн түвшинд:

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

nap.mongolia19@gmail.com

Утас: +976 77091142

 

Засгийн газрын түвшинд:

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн газрын дарга

Ш. Цэрэндулам

tserendulam@met.gov.mn

Утас: +976 11321401

 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төв

Захирал

Б. Эрдэнэчимэг

Имэйл: erdenechimeg.ccrcc@gmail.mn

Утас: +976 77000744

 

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн түвшинд өргөдөл гомдлыг  цахим болон PDF форматаар байршуулсан Төслийн талаар Асуудал мэдүүлэх Онлайн маягтыг бөглөж, хөтөлбөрийн Оролцогч талуудын харилцааны  асуудал хариуцсан хараат бус албанд /UNEP-IOSSR/ шууд мэдүүлж болно. Маягтыг Англи, Араб, Хятад, Франц, Орос, Испани хэл дээр татан авах боломжтой. Мөн тухайн улсын хэл дээр ирүүлэх бүрэн боломжтой.

 Түүнчлэн unep-iossr@un.org имэйл хаяг, утсаар харилцах боломжтой.

Оролцогч талуудын харилцааны асуудал хариуцсан хараат бус алба (IOSSR)

Байгууллагын үйлчилгээний хэлтсийн захирал

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр

P.O. Box 30552, 00100

Найроби, Кени улс

Утас: +254 709 023 421 / +254 207 626 711

 Хандивлагчийн түвшний гомдлыг Уур амьсгалын ногоон сан (GCF)-гийн  Ө ргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх хараат бус механизм  руу өргөдлийн маягт-ыг бөглөж эсвэл имэйл, мессеж эсвэл дуут тэмдэглэл хэлбэрээр мэдүүлж болно:

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх хараат бус механизм

Уур амьсгалын ногоон сан

Сонгдо Бизнесийн дүүрэг

Утасны дугаар. +82 10-4296-1337/ +82 32-458-6186

Yeonsu-gu Incheon 22004

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

Мэдээний архив

ХолбоосуудМэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ