Нүүрстөрөгч багатай хотуудын олон улсын форумд урьж байна

5208

НҮҮРСТӨРӨГЧ БАГАТАЙ ХОТУУДЫН ОЛОН УЛСЫН ФОРУМ

2021 оны 11 сарын 23-24-ны өдрүүдэд

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн комисс (ESCAP) болон Инчон хотын захиргаанаас Зүүн хойд Азийн хотуудыг хамруулсан “Нүүрстөрөгч багатай хотууд” олон улсын форумыг зохион байгуулах гэж байна.

 Энэхүү форумаар олон улсад хэрэгжүүлж буй шинэлэг санаачилга, шилдэг туршлагуудыг танилцуулах, оролцогч талуудын хамтыг ажиллагааг өргөжүүлж, хотын түвшинд уур амьсгалын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зэрэг гол асуудлуудыг хэлэлцэх болно.

 

Хэзээ:

 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Мягмар гаригт 12:00-16:40 цагт (УБ цагаар)

2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Лхагва гаригт 13:00-16:20 цагт (УБ цагаар)

 Тус форумд оролцохын тулд доорх холбоосоор 11 дүгээр сарын 21-ны өдрөөс өмнө бүртгүүлэн, оролцоно уу

 https://bit.ly/LCCF2021

 Форум Англи-Хятад/Монгол/Солонгос/Орос хэл рүү синхрон орчуулгатай явагдана.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаар доорх хөтөлбөр болон Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төвийн 7000 0743 утсаар холбогдон авна уу.

 

 

Оршил

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалыг улам эрчимжүүлж, нийгмийн амьдрал, дэд бүтцэд мэдэгдэхүйц хохирол учруулж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхийн тулд Парисын хэлэлцээр нь дэлхийн дундаж температурын өсөлтийг цельсийн 2 хэмд барьж, болж өгвөл аж үйлдвэржилтийн өмнөх үеийн төвшнөөс 1.5 хэмээс хэтрүүлэхгүй байлгахыг уриалсан. Гэсэн хэдий ч саяхан Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Засгийн газар хоорондын мэргэжилтнүүдийн хороо (IPCC)-оос гаргасан үнэлгээний зургаа дугаар тайлан дээр хүлэмжийн хийн ялгарлыг яаралтай, хурдан бөгөөд их хэмжээгээр бууруулахгүй бол 1.5°C, бүр 2°C-д барих зорилгод хүрэх боломжгүй гэж тусгагдсан юм.

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахын тулд хотууд эрчим хүчний хэрэглээнээс үүдэлтэй дэлхийн CO2 ялгарлын 70%-ийг эзэлдэг бөгөөд хүн амын төвлөрөл, дэд бүтцийн хувьд уур амьсгалын эмзэг байдлын гол шалтгаан болдог тул хотууд үйл ажиллагааны тэргүүн эгнээнд байх ёстой. Иймээс хотууд уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх дэлхийн хүчин чармайлтыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үндэсний засгийн газрууд Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр (NDCs) болон Бага ялгарлын хөгжлийн стратеги (БЯХС - LEDs)-ээр дамжуулан үүрэг амлалт, бодлогоо нэмэгдүүлж байгаа ч хотууд үүнийг хийж, утаа багатай, тогтвортой байдалд шилжих ажлыг хурдасгах ёстой.

Зүүн хойд Азийн олон хотууд хүлэмжийн хийн ялгарлаа бууруулахын тулд нүүрстөрөгч багатай хотыг (НБХ - LCC) хөгжүүлэх бодлого, стратегийг үндэсний зорилтот эсвэл хууль ёсны үүрэг хариуцлагатай ба хариуцлагагүйгээр санаачилсан. Жишээлбэл, дэд бүсийн зарим томоохон хотууд (жишээлбэл, Бээжин, Шенжен, Китакюүшю, Сөүл, Инчон гэх мэт) НБХ-ны төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх бүрэн хэмжээний хэлтэс, нөөцтэй байдаг. Хятад, Япон, БНСУ, ОХУ зэрэг үндэсний засгийн газруудын зарласан зорилтын дагуу Зүүн хойд Азийн нүүрстөрөгчийн хийг саармагжуулах чиглэлээр олон хотууд орон нутгийн түвшинд арга хэмжээ авах болно.

НҮБ-ын Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн комиссын Зүүн ба Зүүн хойд Азийн төлөөлөгчийн алба нь Байгаль орчны хамтын ажиллагааны Зүүн хойд Азийн дэд бүсийн хөтөлбөрийн (NEASPEC) Нарийн бичгийн  газрын хувьд хотууд, академи, судалгааны байгууллагуудын дунд НБХ-ийн үйл ажиллагааны талаар мэдлэг солилцох, суралцахыг дэмжих зорилгоор Зүүн хойд Азийн хүлэмжийн хийг багасгах хотуудын платформ (NEA-LCCP) эхлүүлсэн. Түүнчлэн оролцогч талууд, арга барил, газарзүйн хамрах хүрээ нь өөр ч НБХ-ийг хөгжүүлэх чиглэлээр хотуудын туршлага солилцохыг дэмждэг олон улсын байгууллага, дэлхийн бүс нутгийн хотын сүлжээнүүд байдаг. Аж ахуйн нэгж бүр НБХ-ны талаар хэд хэдэн төсөл, судалгааг тус тусад нь хэрэгжүүлсэн нь хот, улс орон даяар нүүрстөрөгчийн хийн ялгарлыг бууруулах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд янз бүрийн түвшний ахиц дэвшил харуулсаар байна. НБХ-ын стратегийг бий болгох чадвар нь орон нутгийн засаг захиргаа бүрийн удирдлагын чадавх, эрх мэдлээс хамаардаг боловч амжилттай туршлага нь дэд бүсийн НБХ-г цаашид сэргээх хөдөлгөгч хүч болж чадна.

Үүнтэй холбогдуулан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс (ESCAP) болон Инчон хот нь Зүүн хойд Азийн дотор болон гаднах нүүрстөрөгчийн давхар исэл багатай, төвийг сахисан хотуудыг эрэлхийлэх, одоо байгаа хотын санаачлагуудын хооронд хамтын ажиллагааг бий болгох зорилгоор нүүрстөрөгч багатай хотуудын олон улсын форумыг тогтмол зохион байгуулснаар хотын түвшинд уур амьсгалын үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж байна. Энэхүү форум нь одоо хэрэгжүүлж буй санаачилгыг нөхөж, орон нутгийн засаг захиргаа, олон улсын байгууллага, бүс нутгийн хотын сүлжээ, мэргэжилтнүүд болон бусад оролцогч талуудыг нэгтгэж, хотын түвшний уур амьсгалын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх гол асуудлуудыг хэлэлцэх болно.

Урьдчилсан хөтөлбөр (KST – БНСУ-ын цагаар)

Өдөр 1

13:00-13:30

(12:00-12:30 УБ цагаар)

Нээлт

Хатагтай Армида Салсиа Алисжахбана (Armida Salsiah Alisjahbana), Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч, Ази Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн комиссын Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга

Ноён Намчун Пак (Namchoon Park), Инчон метрополитан хотын дарга

Ноён Yannick Glemarec (Яанник Глемарек), Уур амьсгалын ногоон сангийн гүйцэтгэх захирал

 

Хатагтай  Сун-Жин Юн (Sun-Jin Yun), БНСУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Нүүрстөрөгчийн тэнцвэрт байдлыг хангах хамтарсан хорооны дарга  

13:30-14:50

(12:30-13:50 УБ цагаар)

1-р хуралдаан: Нүүрстөрөгчийн тэнцвэрт байдалд хүрэх хотууд

Чуулганаар Парисын хэлэлцээрт заасан үндэсний амлалт, орон нутгийн засаг захиргааны сайн дурын амлалтыг дэмжсэн бодлого, хөтөлбөрүүдийн талаар  хотуудаас илтгэл тавина.

 • Модератор: Баасанжавын Ганболд, Ази Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн комиссын Зүүн болон Зүүн хойд Азийн бүсийн албаны дарга
 • Илтэлүүд:
  • Ногоон нөхөн сэргэлт рүү нүүрстөрөгч багатайгаар шилжих, Юн Тан (Yun Tan) – Чонгчин хотын Экологи, байгаль орчны хорооны Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хэлтсийн орлогч дарга
  • Устөрөгчийн ухаалаг хот Кобегийн санаачилга: Нүүрстөрөгчийн зохист ирээдүй рүү, Лео Лучук (Leo Luchuk) – Кобе хотын Захирагчийн ажлын албаны Олон улсын хэлтсийн гадаад харилцааны ажилтан.
  • Ногоон хөгжлийг баримталж, нүүрстөрөгчийн хий багатай бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх нь, Жан Ченью (Zhang Chenyu) – Шэньян хотын Экологи, байгаль орчны хорооны дэд захирал
  • Китакюүшюү хотын ногоон хөгжлийн стратеги, Ри Кудо (Rie Kudo) – Китакюүшюү хотын Байгаль орчны хорооны Ногоон хөгжлийн хэлтсийн дарга
  • Инчон хотын 2050 он гэхэд нүүрстөрөгчийн тэнцвэрт байдлыг хангах стратеги, Хюн Аэ Сон (Hyun Ae Song) – Инчон Метрополитан хотын Байгаль орчны хорооны Байгаль орчин ба уур амьсгалын бодлогын хэлтсийн дарга

14:50-15:00

(13:50-16:00 УБ цагаар)

Завсарлага

15:00-16:20

(14:00-15:20 УБ цагаар)

2-р хуралдаан: Нүүрстөрөгч багатай хотуудад зориулсан инновацын шийдлүүд (Эрчим хүч ба барилга)

Тус хуралдаанаар нүүрстөрөгч багатай хотуудын тогтвортой хөгжилд шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг (STI) ашиглах талаар хотуудын жишээ судалгаанаас олж авсан үр дүн, сургамжийг хуваалцаж, эрчим хүч, барилгын салбарт энэхүү инновацыг шилжүүлэх боломж, тогтвортой байдлын тухай танилцуулах болно.

 • Модератор: Беатрис Чэн (Beatrice Chng) - Байгаль орчны орон нутгийн санаачилга - Тогтвортой байдлын төлөөх орон нутгийн засаг захиргаадын зүүн өмнөд азийн бүс нутгийн хөтөлбөрийн нарийн бичгийн газрын хөтөлбөрийн менежер

 

 • Илтгэлүүд:
  • Хотуудын цэвэр болон сэргээгдэх эрчим хүчний арга барил, Хатагтай Навон Ким (Nawon Kim) –  Азийн хөгжлийн банкны Хот байгуулалтын ахлах мэргэжилтэн
  • Устөрөгчийн эрчим хүчний төлөвлөгөө, Илвун Ким (Ilwoong Kim) – Инчон Метрополитан хотын захиргааны Эрчим хүчний бодлогын хэлтэс
  • Ноён Люк Шерлок (Luke Sherlock) – Хятадын оролцоо, эрчим хүч, барилга байгууламжийн хөтөлбөрийн дарга
  • Цэвэр эрчим хүчний хэрэглээ бүхий (сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээс хангагддаг) барилга, Шан Лю (Shan Liu) – Орон сууц, хот хөдөөгийн хөгжлийн яамны Архитектур сэтгүүлийн ахлах судлаач
 • Асуулт, Хариулт

16:20-17:40

(15:20-16:40 УБ цагаар)

3-р хуралдаан: Нүүрстөрөгч багатай хотуудад зориулсан инновацын шийдлүүд (Уян хатан байдал ба дэд бүтэц)

Хурлаар хот суурин газрын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах шинжлэх ухаан, технологи, инновацын хэрэглээг авч үзэх бөгөөд хотын хөдөлгөөн, дэд бүтцийг нүүрстөрөгчгүй болгох шинэлэг технологид анхаарлаа хандуулах болно. Кейс болон илтгэгчийг Ази-Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн комиссын хэрэгжүүлж буй “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй, нүүрстөрөгч багатай хотын хөгжилд шинжлэх ухаан, технологи инновацыг хөшүүрэг болгох нь” төслөөс сонгоно.

 • Модератор: Кён Ду Чо (Kyeong Doo Cho) Инчоны Уур амьсгал, хүрээлэн буй орчны судалгааны төвийн ерөнхий захирал
 • Илтгэлүүд:
  • Компакт (төвлөрсөн, цомхон) хотын төлөвлөлт, Кэйичи Кобаяши (Keiichi Kobayashi) – Тояама хотын захиргааны Олон улсын хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга
  • Ухаалаг технологи/системээр дамжуулан нийтийн дунд унадаг дугуй ашиглах менежмент, Юанхан Ванг (Yuanhan Wang) – Бээжин хотын квадрант технологи ХХК-ийн Хотын шинжээч
  • Цахилгаан хөдөлгөөний бодлого, Сангхун Сон (Sanghoon Son) – Жежү хотын судалгааны хүрээлэнгийн Судалгааны хамтрагч
  • Нүүрстөрөгчийн ялгаралгүй байдлын логистик, Чиү Шиёнг (Qiu Shiyong) – Дэлхийн нөөцийн хүрээлэнгийн Хятадын тогтвортой хотууд хөтөлбөрийн Судалгааны шинжээч

 

 • Асуулт, Хариулт

 

Өдөр 2

14:00-15:30

(13:00-14:30 УБ цагаар)

4-р хуралдаан: Нүүрстөрөгч багатай хотуудын ногоон санхүүжилт

Хуралдаанаар эрчим хүч, зам тээвэр, барилга, хог хаягдал зэрэг хотын гол салбаруудад уур амьсгалд нийцсэн хөрөнгө оруулалт хийх таатай орчин, төр, хувийн хэвшлийн санхүүгийн эх үүсвэрийг татан төвлөрүүлэх арга замыг хэлэлцэнэ.

 • Модератор: Майкл Линдфийлд (Michael Lindfield) – Уур амсьгалын ногоон сангийн Ахлах зөвлөх

Илтгэлүүд:

 • Нүүрстөрөгчийн ялгаралгүй хотуудад тавигдах санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх чиглэлүүд, Майкл Линдфийлд (Michael Lindfield) – Уур амьсгалын ногоон сангийн ахлах зөвлөх
 • Хотын уур амьсгалын санхүүжилтыг идэвхжүүлэх нь, Тиза Мафира (Tiza Mafira) – Уур амьсгалын бодлогын санаачилгын орлогч захирал
 • Хотуудын уур амьсгалын арга хэмжээнд зориулсан санхүүжилтийн арга хэмжээнүүд, Дразен Куцан (Dražen Kučan) – Уур амьсгалын ногоон сангийн Сааруулах, дасан зохицох хэлтсийн Салбарын удирдах / Хот ба эрчим хүчний ахлах шинжээч
 • Хужоу хотын захиргааны ногоон санхүүжилтийн үйлчилгээний систем, Дингвэй Хуан (Dingwee Huang) – Хужоу хотын захиргааны Санхүүгийн албаны орлогч захирал
 • Нүүрстөрөгч багатай хотын хөгжилд зориулсан нэгдсэн, арга замууд ба санхүүгийн шийдлүүд, Арнауд Хэкманн (Arnaud Heckmann) – Азийн хөгжлийн банкны Хот байгуулалтын салбарын тэргүүлэх мэргэжилтэн

 

 • Асуулт, хариулт

15:30-15:40

(14:30-14:40 УБ цагаар)

Завсарлага

15:40-17:10

(14:40-16:10 УБ цагаар)

5-р хуралдаан: Оролцогч талуудын оролцоо ба уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх хамтарсан үйл ажиллагаа

Чуулганаар хотын уур амьсгалын менежментэд оролцогч талуудын оролцоо, оролцогч талуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх арга барилын талаар хэлэлцэнэ.

 • Модератор: Бон-хэ Сон (Bong-hee Son) – Байгаль орчны орон нутгийн санаачлага-Тогтвортой байдлын төлөөх орон нутгийн засаг захиргаадын БНСУ дахь албаны зохицуулагч
 • Илтгэлүүд:
  • БНСУ-д нүүрстөрөгчийн тэнцвэрийг хангахад хэрэгжүүлж буй орон нутгийн арга хэмжээ, хамтын ажиллагаа, Жёнгеон Пак (Jeongyeon Park) – Уур амьсгал ба эрчим хүчний шилжилтийн орон нутгийн засаг захиргааны холбооны захирал
  • БНХАУ дахь уур амьсгалын арга хэмжээний хотын удирдлага, Кевин Мо (Kevin Mo) – Шинэлэг ногоон хөгжлийн хөтөлбөрийн дарга
  • Япон улс дахь уур амьсгалын арга хэмжээний хотын удирдлага, Того Учида (Togo Uchida) – Байгаль орчны орон нутгийн санаачилга - Тогтвортой байдлын төлөөх орон нутгийн засаг захиргаадын (ICLEI) Япон дахь албаны гүйцэтгэх захирал
  • Нүүрстөрөгчийн тэнцвэрийг хангах орон нутгийн удирдлага, Таэхо Ким (Taeho Kim) – БНСУ-ын Гвангжу дахь Нүүрстөрөгчийн тэнцвэрийг хангах судалгаа, уур амьсгал, байгаль орчны олон улсын төвийн Захирал
  • Уур амьсгалын арга хэмжээнд зориулсан хот хоорондын үр ашигтай хамтын ажиллагаа, Юүкёнг O (Yookyung Oh) – Сити Нетийн Үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан

 

 • Асуулт, хариулт

17:10-17:20

(16:10-16:20 УБ цагаар)

Хаалт

 

 

Сэтгэгдэл бичихМэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ