Дэлхийн дулаарал манай орны байгаль цаг уурын нөхцөл байдалд хэрхэн нөлөөлж ....

Танин мэдэхүй   Ярилцлагын булан
2019-4-18
13998

Дэлхийн дулаарал манай орны байгаль цаг уурын нөхцөл байдалд хэрхэн нөлөөлж байгаа, энэ нь цаашлаад нийгэм, хүн амын бие физиологид хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар мэдээлэл авахаар БОАЖЯ-ны уур амьсгалын өөрчлөлт, гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга Х.Батжаргалтай ярилцлага.Мэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ