Монгол улсын итгэмжлэгдсэн байгууллага Хасбанк

10789

Хасбанк ХХК нь 2016 оны 10-р сард УАНС-аар магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд Монгол улсын төдийгүй дэлхийн анхны итгэмжлэгдсэн хувийн арилжааны банк юм. Хасбанк нь жижиг буюу 10-50 сая ам. долларын санхүүжилт бүхий байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн хувьд дунд зэрэглэлийн эрсдэлтэй төслүүдийг хэрэгжүүлэх болзлыг хангасан. Монголд одоогоор үндэсний өөр байгууллага хараахан итгэмжлэгдээгүй байна.

https://www.xacbank.mn/

 

Холбоо барих

Төв оффис

Хас банкны төв байр, 20A, ШХ-72 Улаанбаатар хот 14200, Монгол

Утас: +976 7577 1888

Факс: +976 11 32 8701

  

 


Г.Туул
Захирал, Эко банкны хэлтэс
Имэйл: tuul.g@xacbank.mn


Б.Ананд
Төсөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Эко банкны хэлтэс
Имэйл: Anand.b@xacbank.mn

 Мэдээлэл хуулбарлах хориотой. Copyright © 2021 УАӨСХАТөв ТӨААТҮГ